Podpora

ZVÝŠENÍ DIGITÁLNÍ ÚROVNĚ SPOLEČNOSTI CEBES A.S. PROSTŘEDNICTVÍM NÁKUPU POKROČILÝCH NEVÝROBNÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Společnost CEBES a.s., zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0004592 „Zvýšení digitální úrovně společnosti CEBES a.s. prostřednictvím nákupu pokročilých nevýrobních digitálních technologií“.

Cílem projektu je zvýšení digitální úrovně žadatele prostřednictvím nákupu a zavedením pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit rozšíření kapacity stávající provozovny prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.


Firma CEBES a.s. navrhla, otestovala a v roce 2017 zařadila do své výrobní produkce řešení sběracího ústrojí určené pro generátory větrných elektráren pracujících v extrémních klimatických podmínkách s vysokým  korozním zatížením.


Výzkum a vývoj sběracího ústrojí asynchronního generátoru s vyšším proudovým zatížením

Společnost CEBES a.s. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024331 „Výzkum a vývoj sběracího ústrojí asynchronního generátoru s vyšším proudovým zatížením“.

Cílem projektu je na základě nově získaných znalostí vývoj sběracího ústrojí asynchronního generátoru s proudovým zatížením až 3 600 A, a se zachováním stávajících zástavných rozměrů v návaznosti na zvyšující se požadavky na výkon generátorů větrných elektráren.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.


POŘÍZENÍ NOVÉ TECHNOLOGIE PRO SPOLEČNOST CEBES a.s.

Společnost CEBES a.s. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006206 „Pořízení nové technologie pro společnost CEBES, a.s.“.

Předkládaný projekt je zaměřen na pořízení nového zařízení, pomocí něhož zkvalitní výrobní proces a zvýší výslednou kvalitu svých produktů. Jedná se o laserové řezací centrum, které umožní společnosti řezaní a úpravu kovových součástí do produktů žadatele.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.


INOVACE SBĚRACÍHO ÚSTROJÍ SPOLEČNOSTI CEBES a.s.

Společnost CEBES a.s. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008749 „Inovace sběracího ústrojí společnosti Cebes a.s.“.

Předmětem projektu je zahájení výroby dvou nových inovovaných produktů, které společnost vyvinula v rámci své interní VaV činnosti. Jedná se o sběrací kroužek a kartáčové ústrojí, které společně tvoří sběrací ústrojí. Funkce sběracího ústrojí je přivádět proud ze stacionární části do rotační části stroje. Oba inovované produkty jsou spolu kompatibilní a společně tvoří funkční celek.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.


ROZVOJ EXPORTNÍCH MOŽNOSTÍ SPOLEČNOSTI CEBES a.s.

Společnost CEBES a.s. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007520 „Rozvoj exportních možností společnosti Cebes a.s.“.

Cílem projektu je posílení růstových motivací, jeho schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.


INSTALACE FVE V AREÁLU SPOLEČNOSTI CEBES A.S.

Společnost CEBES a.s. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001238 „Instalace FVE v areálu společnosti Cebes a.s.“.

Předmětem projektu je realizace fotovoltaické elektrárny o výkonu 461,7 kWp, která bude umístěna na střechu výrobní haly. Instalace FVE přinese žadateli značnou roční úsporu elektrické energie. Mimo jiné dojde ke snížení emisí znečišťujících látek i k poklesu provozních nákladů.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje firma poskytující poradenství a administraci dotačního titulu na FVE, GRANTEX dotace s.r.o.


Automatizace výrobního procesu ve společnosti CEBES a.s. – divize Automotive

Společnost CEBES a.s. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024171 „Automatizace výrobního procesu ve společnosti CEBES a.s. – divize Automotive“.

Cílem projektu je uskutečnit důležitou fázi digitální transformace žadatele – pořízením nových moderních technologií a jejich napojením na nově pořizovaný MES systém zavést do provozu prvky Průmyslu 4.0 (automatizace) v nově budované divizi společnosti, a tím podpořit růst a posílit konkurenceschopnost žadatele.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.