Měření 3D

Firma CEBES a.s. Vám nabízí jedinečnou možnost pro Vaši přesnou a kvalitní práci. Pomocí jedné z nejmodernějších měřících metod Vám provedeme kontrolu dílců a vyhotovíme report náměrů. Kromě klasické kontroly na základě výkresové dokumentace můžeme provést dimenzionální inspekci dle Vašich připravených CAD dat.

Přesné měření, vstupní či výstupní kontrola na provádíme na měřícím přístroji Werth Scope-Check MB. Jedná se o souřadnicový měřící 3D CNC stroj. Multisenzorová koncepce umožňuje kombinovaná měření více snímači – variabilní dotek a optický snímač.

Pomocí optiky a variabilního doteku jsme schopni prověřit:

  • Běžné i speciální rozměry dle výkresové dokumentace
  • Toleranci rovnoběžnosti
  • Toleranci sklonu
  • Toleranci kolmosti
  • Toleranci soustředěnosti
  • Toleranci symetrie
  • Toleranci házivosti

Měřící rozsah:

  • X = 800 mm
  • Y = 1000 mm
  • Z = 700 mm