Ochrana oznamovatelů

CEBES a.s. (dále též „společnost“ nebo „firma“), klade důraz na dodržování právních předpisů a etických norem. Za tímto účelem byl ve společnosti zaveden Etický kodex (dále jen „Kodex“) a další vnitřní předpisy. Etický kodex zahrnuje i ochranu oznamovatelů neboli whistleblowing. Ochrana oznamovatelů vychází také z požadavků evropské „Směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie“, Zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. (dále jen„ZoOO“).

Společnost poskytuje svým zaměstnancům oznamovací systém, jehož prostřednictvím mohou oznamovat v souvislostech se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro firmu porušení právních předpisů, Kodexu nebo vnitřních pravidel společnosti.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro firmu nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Příslušná osoba

Ing. Josef Švach
CEBES a.s.
Kloboucká 866, Brumov, Brumov-Bylnice, 763 31
E-mail: prislusnaosoba(at)cebes.eu

Způsoby interního oznamování

Způsoby interního oznámení jsou uvedeny ve vnitřních směrnicích společnosti CEBES a.s.

Způsoby externího oznamování

Pomocí formuláře, který je umístěn na webových stránkách cebes.eu v sekci ochrana oznamovatelů.
Elektronicky na email: prislusnaosoba(at)cebes.eu
Hlasové oznámení i osobní schůzka jsou také možné, v těchto záležitostech se oznamovatel obrací na e-mailovou adresu: prislusnaosoba(at)cebes.eu
Podat oznámení je možné i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.
Oznámení je možné podat i anonymně.

Ochrana oznamovatelů

Jméno (vyžadováno)

Příjmení (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)

E-mail (vyžadováno)

Datum narození

Jiná informace umožňující identifikaci oznamovatele

Oznámení

Příloha