CEBES a.s.

Společnost byla založena v roce 1999 a navazuje významnou částí své produkce na více než šedesátiletou tradici výroby komutátorů, kartáčových držáků a sběracích kroužků firmy MEZ Brumov.

Naše nabídka služeb zahrnuje i opravy komutátorů, kartáčových držáků a sběracích kroužků.

V akciové společnosti CEBES a.s. je zaveden a uplatňován integrovaný systém řízení. Společnost je certifikována v oblasti řízení jakosti podle ISO 9001 a v oblasti ochrany životního prostředí podle ISO 14001.

Více o společnosti14mil €
Objem produkce (2017)
85%
podíl exportu
1999
Společnost založena
250
pracovníků

Novinky